Blog
Porównanie uprawy bezorkowej, siewu w mulcz i uprawy pasowej strip-tillTrzy technologie konserwujące glebę

Zarówno uprawa bezorkowa, technologia siewu w mulcz, jak i strip-till to metody uprawy roli, które mają na celu minimalizację zakłóceń w glebie i zredukowanie kosztów oraz czasu pracy. Poniżej znajduje się porównanie tych trzech metod.Uprawa bezorkowaDefinicja: system uprawy, w którym rezygnuje się z tradycyjnych prac orkowych. Siew odbywa się bezpośrednio w glebie nieprzygotowanej wcześniejszym oraniem czy bronowaniem.

Korzyści: redukcja erozji gleby, oszczędność wody poprzez zachowanie wilgoci, zmniejszenie nakładów pracy i paliwa, poprawa struktury ziemi i aktywności biologicznej.

Zakres zabiegów: ograniczenie wszelkich prac związanych z mechanicznym zakłócaniem struktury gleby do minimum.Technologia siewu w mulczDefinicja: siew odbywa się w obecności mulczu, czyli pokrywy z resztek roślinnych pozostawionych na powierzchni gleby.

Korzyści: ochrona gleby przed erozją, zachowanie wilgoci, hamowanie wzrostu chwastów, promowanie aktywności biologicznej w ziemi.

Zakres zabiegów: nacisk na zachowanie resztek roślinnych na powierzchni gleby. Może to być połączone z minimalnymi zabiegami uprawowymi lub uprawą bezorkową.
Uprawa pasowa Strip-tillDefinicja: metoda uprawy polegająca na przygotowywaniu wąskich pasów (pasków) gleby do siewu podczas gdy reszta pola pozostaje nieprzetworzona i pokryta resztkami roślinnymi.

Korzyści: kombinacja korzyści płynących z uprawy konwencjonalnej i bezorkowej – lepsza struktura gleby, zachowanie wilgoci, redukcja erozji, a jednocześnie lepsze warunki dla wschodów roślin w miejscach siewu.

Zakres zabiegów: przygotowanie wąskich pasów gleby do siewu, pozostawienie reszty pola nieprzetworzonej.

Podsumowując, uprawa bezorkowa to całkowite unikanie orki i wszelkich głębokich zabiegów uprawowych. Technologia siewu w mulcz koncentruje się na siewie w obecności resztek roślinnych, które pozostają na powierzchni gleby, co może, ale nie musi być połączone z uprawą bezorkową. Strip-till to uprawa polegająca na przygotowywaniu wąskich pasów ziemi do siewu, a resztę pola pozostawia się nieprzetworzoną. Wybór odpowiedniej metody zależy od indywidualnych potrzeb gospodarstwa, warunków glebowych oraz celów rolnika.Uprawa bezorkowaUprawa gleby służy utrzymaniu jej właściwej struktury, aby można było uzyskiwać zadowalające plony i korzystny efekt ekonomiczny. Spośród wielu dostępnych narzędzi i maszyn należy wybrać te, które zapewnią uzyskanie pożądanego stanu ziemi przy najmniejszej liczbie przejazdów maszyn i narzędzi po polu. Problem podeszwy

Typowym problemem pojawiającym się przy stosowaniu orki jest podeszwa płużna, czyli warstwa nadmiernie zagęszczonej gleby znajdująca się bezpośrednio poniżej głębokości, na jaką wykonuje się orkę. Z tego powodu należy co roku zmieniać głębokość pracy pługa. Oranie dużych ilości słomy może doprowadzić do powstania warstwy słomiastej na dnie bruzdy. Przed przejściem na typ uprawy uprosczonej trzeba zerwać podeszwę płużną jednym z głęboszy Rolmako.Bezorkowa uprawa ziemi – przygotowanie polaPrzed rozpoczęciem uprawy bezpłużnej należy uregulować stosunki wodno-powietrzne na polu. Nierzadko trzeba wykonać głęboszowanie w celu usunięcia podeszwy płużnej. Zaniedbanie tej czynności może skutkować powstawaniem zastoisk wodnych. Zalecamy zastosowanie pługa dłutowego U624, który przygotuje glebę na nowy system uprawy. Często obserwowanym błędem w uprawie bezorkowej popełnianym szczególnie przez rolników zaczynających przygodę z tą technologią uprawy są zbyt głęboko oraz za często prowadzone zabiegi uprawowe, szczególnie w warunkach nadmiernie wysokiej wilgotności ziemi. Każda nadmiarowa czynność prowadzi do stopniowej utraty wody z gleby w wyniku czego pogarszają się warunki uprawy roślin. Zdecydowanie lepsze efekty daje ograniczenie liczby zabiegów mechanicznych do niezbędnego minimum. Z kolei zwalczanie chwastów najlepiej prowadzić za pomocą herbicydów nalistnych, ponieważ preparaty doglebowe mogą nie być wystarczająco skuteczne w systemie bezorkowym. W przypadku stosowania stałych nawozów naturalnych i organicznych (obornik, kompost itp.) konieczne jest równomierne rozłożenie nawozu na polu by nie utrudniał on pracy maszyn uprawowych. Nawozy takie najlepiej aplikować późną jesienią lub wczesną wiosną i płytko wymieszać z glebą za pomocą brony talerzowej U693, U652 lub SpeedCutter. Przed przejściem na system bezpłużny warto też uregulować odczyn gleby i utrzymywać jego optymalny poziom poprzez wapnowanie co 2-4 lata. ​Bezorkowa uprawa ziemi spowalnia parowanie, co jednocześnie gwarantuje lepszą absorpcję wody deszczowej. Siew bezorkowy wiąże się z większymi nakładami związanymi ze zwalczaniem zachwaszczenia, dlatego zaraz po żniwach należy skutecznie się ich pozbyć. Najpierw pobudzić chwasty i samosiewy do kiełkowania za pomocą brony mulczowej Rolmako SpringExpert, aby w następnym zabiegu zniszczyć je broną talerzową lub kultywatorem.

Maszyny do uprawy bezorkowejDecydując się na przejście na uprawę bezpłużną należy nabyć odpowiedni sprzęt. Siew bezorkowy wykonuje się przy użyciu specjalistycznego siewnika. Agregaty do uprawy bezorkowej są zazwyczaj złożone głównie z kultywatora bezorkowego np. Rolmako U436, brony talerzowej Rolmako U652 lub U671, ciężkich wałów uprawowych Cambridge. Poleca się także kontakt z użytkownikami takich maszyn w celu poznania bezpośredniej opinii na ich temat. Pozwoli to na doprecyzowanie potrzeb i ułatwi wybór odpowiedniego urządzenia. Decydując się na przejście na uprawę bezpłużną należy nabyć odpowiedni sprzęt.
Uprawa bezorkowa, a ochrona środowiskaUprawa bezorkowa minimalizuje naruszanie gleby, a więc ogranicza wyparowywanie wody, ale jednocześnie pomaga zatrzymać węgiel w ziemi. W typowej uprawie węgiel jest wynoszony na powierzchnię i wchodzi reakcję z tlenem przekształcając się w dwutlenek węgla. Uprawa bezorkowa zmniejsza o 40-70% emisję podtlenku azotu (N2O), który jest gazem cieplarnianym. Ponadto wzbogaca bioróżnorodność i jest korzystniejsza dla mikroorganizmów glebowych. Nawet uprawa bezorkowa w małym gospodarstwie ma znaczenie dla środowiska naturalnego.Wskazówki dla rolnika przechodzącego z uprawy tradycyjnej na bezorkowąPrzejście z tradycyjnej uprawy roli na uprawę bezorkową to znacząca zmiana w praktykach gospodarowania. Oto kilka kroków i wskazówek, które pomogą Ci się do tego przygotować.

Edukacja i badania:
- Zaznajom się z podstawami uprawy bezorkowej, jej zaletami i wyzwaniami.
- Wizytuj farmy, które już przeszły na uprawę bezorkową, aby zrozumieć, jakie praktyki tam stosują i jakie wyniki osiągają.
- Weź udział w warsztatach, kursach i szkoleniach na temat uprawy bezorkowej.

Dostosowanie sprzętu:
- Możesz potrzebować innych maszyn, takich jak siewniki przeznaczone do uprawy bezorkowej lub maszyny do rozbijania i rozkładania resztek po zbiorach (kultywator do głębokiej uprawy Rolmako U436, brona talerzowa U652).
- W niektórych przypadkach istniejące maszyny można dostosować do nowych potrzeb.

Planowanie rotacji roślin:
- Rotacja roślin jest kluczem do sukcesu w uprawie bezorkowej. Pomaga w walce z chwastami, chorobami i szkodnikami.
- Planuj długoterminową rotację, która zapewni różnorodność roślin i pomoże w zachowaniu zdrowej struktury gleby.
Zarządzanie resztkami:
- Utrzymuj resztki roślin na powierzchni ziemi, aby chronić ją przed erozją, zachować wilgoć i wspomóc życie glebowe.
- W miarę potrzeby dostosuj maszyny do odpowiedniego rozkładania resztek.
Zarządzanie chwastami:
- Bez regularnego orania chwasty mogą stać się problemem. Zastanów się nad ekologicznymi metodami ich zwalczania, takimi jak wałowanie czy agrotechniczne metody.
- W razie potrzeby rozważ użycie herbicydów, ale bądź świadomy ich wpływu na środowisko oraz kosztów.

Monitorowanie i adaptacja:
- Regularnie monitoruj stan gleby, zdrowie roślin i poziom chwastów.
- Bądź gotów do dostosowywania praktyk w miarę pojawiania się nowych wyzwań czy uzyskiwania nowej wiedzy.

Wsparcie finansowe i doradztwo:
- W niektórych regionach dostępne są programy wsparcia dla rolników przechodzących na uprawę bezorkową. Dowiedz się czy możesz skorzystać z takich środków.
- Korzystaj z doradztwa rolniczego, aby uzyskać wsparcie w trakcie całego procesu migracji na inny system uprawy.

Cierpliwość:
- Przejście na uprawę bezorkową może wymagać czasu i eksperymentowania. Nie wszystko będzie działać idealnie od razu. Ważne jest, aby być cierpliwym i gotowym do nauki z doświadczenia.
- Pamiętaj, że każda farma jest inna, a to co działa w jednym miejscu może nie działać w innym. Kluczem jest ciągłe dostosowywanie się i uczenie się na bieżąco.


Uprawa w mulczPrzejście z tradycyjnego systemu uprawy roli na siew w mulcz to duża zmiana w gospodarce rolniczej. Siew w mulcz polega na wysiewie roślin w uprzednio nieuprawianej roli, gdzie resztki roślinne z poprzedniego sezonu pozostają na powierzchni pola jako mulcz. Proces ten może przynieść wiele korzyści, w tym zmniejszenie erozji, oszczędność czasu i paliwa, poprawę zdrowia gleby oraz zwiększenie retencji wody. Jeśli planujesz przejść na system siewu w mulcz oto kilka kroków, które warto rozważyć.

Edukacja i szkolenie:
- Zapoznanie się z technikami i praktykami siewu w mulcz to klucz do sukcesu.
- Warto uczęszczać na warsztaty, seminaria i konsultacje z doradcami rolniczymi, którzy są specjalistami w tej dziedzinie.

Wybór odpowiedniego sprzętu:
- Maszyny do siewu w mulcz różnią się od tradycyjnych siewników.
- Są zaprojektowane tak, aby radzić sobie z resztkami roślinnymi na powierzchni pola.

Zarządzanie resztkami roślinnymi:
- Kluczem jest odpowiednie zarządzanie resztkami roślinnymi, aby umożliwić skuteczny siew.
- Resztki te powinny być równomiernie rozłożone na całym polu.

Zmiana nawożenia i ochrony roślin:
Przejście na siew w mulcz może wymagać dostosowania strategii nawożenia oraz ochrony przed chorobami i szkodnikami.

Monitorowanie zdrowia gleby:
Siew w mulcz może korzystnie wpłynąć na zdrowie gleby, ale warto regularnie monitorować jej parametry, takie jak poziom materiału organicznego, pH czy struktura ziemi.

Uwzględnienie rotacji roślin:
Rotacja roślin jest kluczowym elementem w siewie w mulcz pomagając w zwalczaniu chorób i szkodników oraz w poprawie zdrowia gleby.

Zarządzanie wodą:
Jako że mulcz pomaga w retencji wody można dostosować praktyki nawadniania w zależności od ilości opadów i poziomu wilgotności gleby.

Adaptacja do nowych wyzwań:
Siew w mulcz może przynieść nowe wyzwania, takie jak zarządzanie chwastami, które wcześniej nie były problemem.

Ewaluacja i dostosowywanie:
Po pierwszym sezonie warto ocenić, co działało dobrze, a co wymaga poprawy. Być może trzeba będzie dostosować techniki, sprzęt lub praktyki uprawy.

Przejście na siew w mulcz to proces, który wymaga zaangażowania i cierpliwości. Warto korzystać z dostępnych zasobów i sieci wsparcia, aby zoptymalizować praktyki i czerpać pełne korzyści z tej metody uprawy.


Uprawa pasowa Strip-tillPrzejście z tradycyjnego systemu uprawy roli na uprawę strip-till wymaga starannego planowania i dostosowania praktyk uprawowych. System strip-till polega na uprawie tylko węższych pasów gleby, w których będzie odbywał się wysiew, podczas gdy reszta powierzchni pola pozostaje nieuprawiana i pokryta resztkami roślinnymi. Oto kilka kroków i zaleceń, aby przygotować się na takie przejście.

Edukacja:
- Zrozumienie podstaw uprawy strip-till jest kluczem do jej skutecznego wdrożenia.
- Zapoznaj się z dostępną literaturą, uczestnicz w warsztatach, seminariach i konsultacjach z doradcami rolniczymi oraz odwiedź gospodarstwa, które już wdrożyły ten system.

Wybór odpowiedniego sprzętu:
- Aby przeprowadzić uprawę strip-till potrzebujesz specjalistycznego sprzętu.
- Maszyny te powinny być zdolne do uprawy niewielkich pasów gleby jednocześnie pozostawiając resztki roślinne na nienaruszonych obszarach.

Planowanie nawożenia:
- W systemie strip-till nawożenie jest często łączone z uprawą
- Musisz dostosować swoje praktyki nawożenia, aby zoptymalizować dostępność składników odżywczych w miejscach siewu.

Zarządzanie chwastami:
- W systemie strip-till z uwagi na obecność resztek roślinnych między pasami kontrola chwastów może wymagać specyficznego podejścia.
- Może być konieczne stosowanie herbicydów przed lub po wschodach.

Zarządzanie wodą:
- System strip-till może wpłynąć na retencję wodną w ziemi.
- W zależności od regionu i warunków glebowych może zajść konieczność dostosowania praktyk nawadniania.

Rotacja roślin:
W systemie strip-till rotacja roślin jest ważna z punktu widzenia zarządzania chorobami, szkodnikami i zdrowiem gleby.

Obserwacja i monitorowanie:
- W miarę wdrażania systemu strip-till obserwuj ziemię, rośliny i ogólne warunki uprawy.
- Monitorowanie parametrów glebowych, takich jak struktura, poziom materiału organicznego czy wilgotność pomoże dostosować praktyki uprawowe.

Ewolucja i dostosowywanie:
- Po pierwszym sezonie przeprowadź analizę tego, co działało dobrze, a co wymaga poprawy.
- Możliwe, że będziesz musiał dokonać pewnych modyfikacji w swoim podejściu.

Sieć wsparcia:
- Utrzymuj kontakt z innymi rolnikami stosującymi uprawę strip-till, aby dzielić się doświadczeniami i radami.

Przejście na uprawę strip-till to proces, który wymaga zaangażowania i cierpliwości. Jednak z odpowiednim planowaniem i dostosowaniem praktyk uprawowych można osiągnąć wiele korzyści, w tym zmniejszenie kosztów produkcji, poprawę zdrowia gleby i zwiększenie wydajności upraw.


PodsumowanieW rolnictwie zrównoważonym w ostatnich latach przywiązuje się szczególną uwagę do tzw. uprawy konserwującej, dzięki której możemy przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom powodującym degradację gleby. Ponadto, jest jedną z metod mającą bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów produkcji roślinnej. Współczesne rolnictwo wymaga nie tylko doskonalenia metod tradycyjnych, ale również wprowadzania nowych technologii uprawy chroniących środowisko naturalne Zrównoważone rolnictwo to nie tylko odpowiedzialność rolników, ale także firm dostarczających technologie i rozwiązania dla sektora rolnego. Firma Rolmako kładzie nacisk na ochronę i ulepszanie zasobów glebowych produkując maszyny do bezorkowej i ultra-płytkiej uprawy oraz mające zastosowanie w technologii siewu w mulcz oraz strip-till. Jest to pozytywny krok w kierunku budowania bardziej zrównoważonej przyszłości dla rolnictwa.


Artykuły powiązane


Polecane artykuły