Uproszczenia uprawowe

Współcześnie w uprawie roli poszukuje się sposobów ograniczania kosztów. Jednym z najdroższych i czasochłonnych zabiegów jest orka. W związku z tym coraz więcej rolników z niej rezygnuje. Uproszczenia uprawowe mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko, poprawę jakości ziemi, redukcję erozji, oszczędność czasu i energii. Metoda ta wymaga dokładnego planowania i dostosowania do konkretnych warunków glebowych i klimatycznych oraz wymaga od rolników większej uwagi i wiedzy na temat zdrowia ziemi i ekosystemu rolniczego. Uprawa bezpłużna stanowi wyzwanie, jednak warto się jej nauczyć, bowiem przynosi wiele korzyści.
Właściwie stosowana uprawa bezpłużna przynosi korzyści w trzech głównych obszarach:

- Jakość gleby, właściwa praktyka uprawy bezpłużnej przekłada się na wysoką jakość gleby, co z kolei wpływa korzystnie na plony rolnicze, szczególnie w latach o niskim poziomie opadów deszczu. Praktycznie rzecz biorąc, może zdarzyć się sytuacja, gdzie dwa pola sąsiadujące ze sobą, a uprawiane przez dwóch różnych rolników w latach suchych będą wykazywały znaczną różnicę w plonach, na korzyść uprawy bezpłużnej. To zjawisko zachodzi wówczas, gdy rolnik zadbał o wysoką zawartość materii organicznej w glebie, co pozwala na gromadzenie znacznych ilości wody, co jest kluczowe w suchych okresach.

- Życie biologiczne w glebie, podczas tradycyjnej orki znaczna liczba korzystnych mikroorganizmów tlenowych zostaje przemieszczona w głąb gleby, gdzie giną z braku dostępu do tlenu. Dodatkowo, orka wpływa negatywnie na dżdżownice, które stają się łatwym celem dla ptaków, co może obniżać ich populację. Odstąpienie od uprawy płużnej jest szczególnie korzystne w obszarach narażonych na erozję wodną i erozję wietrzną, ponieważ zachęca do utrzymania zdrowego ekosystemu glebowego.