Kompletna propozycja wszystkich narzędzi w jednej maszynie

VibroSTAR to kultywator przedsiewny wyposażony w specjalne zęby zapewniające idealne przygotowanie łoża siewnego. Agregat ten dostępny jest w wersji półzawieszanej o szerokości roboczej od 6 m do 8 m. Unikatową cechą tej maszyny jest modułowa budowa umożliwiająca dowolne skonfigurowanie urządzeń roboczych zgodnie z własną wizją technologii uprawy. Intensywna uprawa pozwala zredukować liczbę przejazdów i utrzymać wilgoć zawartą w glebie. Dzięki specjalnej konstrukcji układu nośnego oraz kół podporowych maszyna idealnie utrzymuje się na powierzchni pola, co gwarantuje zachowanie równomiernej głębokości roboczej i pozwala przyspieszyć proces wjazdu na pole siewnikiem.

Nowy standard przygotowania pola przed siew

W maszynie VibroSTAR zastosowano ramę z kołami nośnymi przesuniętymi względem siebie, rama główna maszyny ma więc dwie osie nośne. VibroSTAR utrzymuje dzięki takiej konstrukcji stałe położenie względem pola, a zęby ze wszystkich belek uprawiają glebę na jednakowej głębokości roboczej. Wibrujące z dużą częstotliwością zęby SN 45x12 osadzone są w 5 lub 6 rzędach roboczych. Wibracje skutkują tym, że grubsze kawałki gleby zostają na wierzchniej warstwie pola, a elementy drobniejsze opadają poniżej. Dzięki temu tworzy się powierzchnia pola odporna na uwarunkowania pogodowe, a jednocześnie wytwarzane jest odpowiednie środowisko do kontaktu nasion z glebą. Ramę zawieszono na dużej wysokości. Znaczny prześwit w połączeniu z przestrzeniami między zębami umożliwia przepływ znaczących ilości gleby oraz resztek pożniwnych, a także precyzyjną i intensywną uprawę gleby zapewniającą optymalne warunki do siewu.


Więcej narzędzi zaangażowane
w jednym przejeździe roboczym

Kultywator VibroSTAR gwarantuje optymalne efekty siewu. Może intensywniej uprawiać glebę w miejscach, gdzie wymagana jest uprawa nieco głębsza. Zastosowana w agregatach VibroSTAR funkcja hydraulicznej kontroli głębokości umożliwia przystosowanie głębokości pracy do warunków panujących na polu. Dzięki tej specjalnej konstrukcji ramy agregat doskonale niweluje nierówności pola i reaguje na zmiany ukształtowania terenu. Kultywator VibroSTAR można wyposażyć w dodatkowy zaczep tylny umożliwiający doczepienie np. wału przedsiewnego Cambridge, który zagęszcza glebę i poprawia intensywność uprawy. Dzięki takiej kombinacji uzyskuje się rozdrobnioną strukturę gleby gwarantującą optymalne warunki wzrostu roślin o małych nasionach jak na przykład burak cukrowy.


Budowa maszyn1. Tylna belka z oświetleniem LED

Opcjonalnie belkę z oświetleniem LED można wyposażyć w ramkę tablicy rejestracyjnej z podświetleniem dla maszyn, które będą zgłaszane w urzędzie komunikacji.

2. Masywny dyszel

Standardowo maszyna wyposażona jest w ucho zaczepowe. Większe maszyny wyposażone w tylne dodatkowe narzędzia uprawowe standardowo posiadają obciążnik dyszla. Dyszel daje dużą stabilność podczas pracy uprawowej oraz w trakcie przejazdów na pole.

3. Wózek transportowy z funkcją regulacją głębokości pracy

Kultywator utrzymuje ustalone położenie względem pola, a zęby ze wszystkich belek uprawiają glebę na zadanej głębokości roboczej. Dzieje się tak dzięki specjalnemu systemowi kół podporowych synchronizowanych ze sobą hydraulicznie.

4. Spulchniacze śladów
ciągnika

Zestaw 4 spulchniaczy jest wyposażony w sprężynę z myślą o obszarach o wysokim zakamienieniu. Mocowania spulchniaczy są ruchome i można je łatwo dostosować dla dowolnego rozstawu kół ciągnika.

5. Przednia włóka Crossboard

Włóka Crossboard przednia z belką stabilizującą stanowi element składowy półzawieszanego agregatu VibroSTAR. Sprawdza się przy rozbijaniu brył ziemi i równaniu pola przed pracą elementów zębowych.

6. Elementy robocze

Mocne zęby SN 45x12 penetrując glebę tworzą doskonałe łoże siewne. Prześwit pod ramą i ulokowanie zębów na 5 lub 6 belkach gwarantuje swobodny przepływ uprawionej gleby przez sekcje robocze. Element roboczy można wyposażyć w gęsiostópki, dzięki czemu możemy podciąć korzenie chwastów w celu ich eliminacji.

7. Tylna włóka Crossboard

Wersję z pięcioma belkami elementów roboczych można wyposażyć w tylną włókę Crossboard, która dodatkowo wyrówna powierzchnię pola. Narzędzie uprawowe wyposażone jest w układ hydraulicznej regulacji synchronizowany z włóką przednią oraz belkę stabilizującą.

8. Tylne zgrzebło sprężynowe

Zgrzebło z prętem sprężynowym rozluźnia wierzchnią warstwę gleby i zabezpiecza ją przed utratą wilgotności. Dodatkowo chroni powierzchnię uprawową przed zaskorupieniem będącym efektem silnych opadów.

9. Jakościowa stal

Wersję z pięcioma belkami elementów roboczych można wyposażyć w tylną włókę Crossboard, która dodatkowo wyrówna powierzchnię pola. Narzędzie uprawowe wyposażone jest w układ hydraulicznej regulacji synchronizowany z włóką przednią oraz belkę stabilizującą.


U 445Wyposażenie
Standardowe
 • 5 rzędów zębów sprężynowych SN 45 mm x 10 mm z redliczką przedsiewną, hydrauliczna regulacja głębokości pracy, 4 koła transportowe oraz 4 koła podporowe, hydraulicznie sterowane koła podporowe z systemem kopiowania terenu, opony 200/60x14,5 14PR. Maszyna jest sprzęgana z ciągnikiem uchem dyszla. Opcjonalne zaczepy dyszla (belka kat. III kulowy K80) dostępne na specjalne zamówienie.
Wyposażenie
Opcjonalne
 • Wyposażenie opcjonalne
 • Włóka przednia Crossboard mechaniczna
 • Włóka przednia Crossboard hydrauliczna
 • Włóka przednia wzmocniona Crossboard hydrauliczna
 • Włóka przednia wzmocniona Crossboard hydrauliczna z belką stabilizującą
 • Włóka przednia + tylna wzmocniona Crossboard hydrauliczna
 • Włóka przednia + tylna wzmocniona Crossboard hydrauliczna z belką stabilizującą
 • 6 rząd zębów sprężynowych SN 45 x 10 mm
 • Belka ze zgrzebłem sprężynowym wersja pojedyncza
 • Belka ze zgrzebłem sprężynowym wersja podwójna
 • Wał strunowy uzębiony Ø320 mm
 • Spulchniacze śladów ciągnika (4 szt. zabezpieczone sprężyną)
 • Redlica do zęba SN o szerokości 120 mm
 • Koło zapasowe z felgą 200/60x14,5 14PR
 • Ząb włóki DoubleKnife
 • Dodatkowy zaczep (pozwala na ciągnięcie za maszyną wału Cambridge)
 • Przednia belka z oświetleniem LED
 • Tylna belka z oświetleniem LED
 • Ramka tablicy rejestracyjnej z podświetleniem