Blog
Maszyny rolnicze stosowane w uproszczonej uprawie glebyTechnologie uproszczone, które pojawiły się w uprawie roli jako alternatywa dla uprawy orkowej zwanej też tradycyjną mają w założeniu eliminować lub ograniczać jej wady. Najczęściej podkreśla się, że zastąpienie pługa przez inne, mniej intensywne uprawki zmniejsza koszty uprawy roli i zużycie paliwa. Uproszczenia w rolnictwie odnoszą się do praktyk minimalnych uprawy gleby (ang. conservation tillage lub reduced tillage). Celem uproszczeń jest zmniejszenie zakłóceń ziemi, co prowadzi do zmniejszenia erozji, lepszej infiltracji wody, większej aktywności mikrobiologicznej i generalnie zdrowszej struktury gleby. W związku z tym w uproszczonych systemach uprawy ziemi używa się specjalnych maszyn uprawowych, które minimalizują zakłócenia gleby. Firma Rolmako od wielu lat specjalizuje się w uproszczonych uprawach tj. bezorkowe gospodarowanie ziemią oraz ultra-płyta uprawa gleby. Filozofia firmy zmierza w kierunku rolnictwa konserwującego ziemię. Rolmako stawia jasne deklaracje w jakim kierunku zmierzają projekty nowych urządzeń rolniczych. Firma nie wprowadzi do swojego portfolio pługa ornego i dalej będzie rozwijać urządzenia rolnicze poprawiające gospodarkę wodno-powietrzną gleby.Maszyny uprawowe wykorzystywane w uproszczeniach uprawy glebyKultywatory o niskiej zakłócalności: zamiast tradycyjnych pługów, które przekopują całą glebę te maszyny tylko delikatnie ją zakłócają, co pomaga w zachowaniu bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych i struktury ziemi. W Rolmako tą cechą charakteryzują się model: kultywatory U436, U497 oraz ComboTill.


Brony talerzowe: to maszyny wyposażone w metalowe dyski, które tną i mieszają glebę. Choć powodują pewne zakłócenia ziemi są mniej inwazyjne niż tradycyjne oranie. Rolmako w tym asortymencie posiada wiele modeli od lekkich po bardzo ciężkie maszyny uprawowe np. lekka brona talerzowa U622, brona talerzowa U652, ciężka brona talerzowa U671 oraz inne.


Maszyny do zarządzania resztkami roślinnymi: po zbiorach na polu pozostają resztki roślinne, które mogą być zarządzane za pomocą specjalnych maszyn, takich jak rozdrabniacze słomy. Te urządzenia pomagają w utrzymaniu pokrywy roślinnej na powierzchni gleby. Rolmako specjalizuje się w tego typu obróbce ziemi oferując kilka modeli bron talerzowych np. SpeedCutter, wały nożowe ProCut i TurboCut, brona mulczowa lub kombinacja kultywatora z broną mulczową o nazwie ComboTill.


Maszyny do uprawy płytkiej: w niektórych systemach uproszczeń można stosować uprawę płytką na głębokość kilku centymetrów w celu kontrolowania chwastów czy przygotowania gleby pod siew. Do tego celu używane są specjalne narzędzia uprawowe do ultra-płytkiej uprawy np. brona rotacyjna MATRIX, brona talerzowa SpeedCutter, brona mulczowa SpringExpert oraz kilka innych maszyn do tej uprawy.


Wały przedsiewne: służą do przygotowywania gleby poprzez jej spłaszczenie. Wały mogą być używane do rozdrabniania i wbijania resztek roślinnych w ziemię.


Siewniki do siewu w mulcz: te maszyny pozwalają na sianie nasion bez uprzedniej kompletnej obróbki gleby, ok. 30 % resztek pożniwnych pozostaje na powierzchni pola. Mają specjalne mechanizmy, które umożliwiają umieszczanie nasion w glebie na odpowiedniej głębokości bez konieczności orki.


Wprowadzenie uproszczeń w rolnictwie wymaga od rolników zmiany podejścia do zarządzania glebą oraz inwestycji w odpowiednie maszyny uprawowe. Jednak korzyści z takiego podejścia, takie jak zdrowsza ziemia, większa retencja wody czy mniejsza erozja często przewyższają początkowe koszty.Uprawa bezorkowaUprawa bezorkowa to system uprawy gleby, w którym eliminuje się klasyczne prace orne tradycyjnym pługiem. Ma na celu zmniejszenie zakłóceń ziemi, co może prowadzić do wielu korzyści ekologicznych i ekonomicznych. Oto niektóre kluczowe cechy i korzyści uprawy bezorkowej.

Ochrona struktury gleby: uprawa bezorkowa pozwala zachować naturalną strukturę gleby, co jest korzystne dla jej długoterminowej jakości. Unikanie intensywnego odwracania ziemi pomaga w utrzymaniu agregatów glebowych, co zapobiega erozji gleby.

Redukcja erozji: eliminowanie pługa ornego zmniejsza ryzyko erozji wodnej i wietrznej, ponieważ warstwa roślinna pozostaje na powierzchni gleby chroniąc ją przed wypłukiwaniem.

Zachowanie wilgoci: bezorkowa uprawa pomaga zatrzymać wilgoć w glebie, ponieważ warstwa roślinna działa jako naturalna osłona ograniczając parowanie wody z powierzchni ziemi.

Zwiększona aktywność biologiczna: ziemia pod uprawą bezorkową ma tendencję do wykazywania większej aktywności mikroorganizmów i fauny glebowej, co może korzystnie wpływać na jej zdrowie i jakość.

Oszczędność czasu i paliwa: oranie gleby wymaga znacznie więcej czasu i zużywa więcej paliwa niż uprawa bezorkowa, co może prowadzić do oszczędności kosztów produkcji.

Mniejsze zanieczyszczenie środowiska: mniejsze zużycie paliwa, mniej przejazdów roboczych, mniejsza erozja gleby przyczyniają się do zmniejszenia wpływu rolnictwa na środowisko.

Zmniejszone zniszczenie struktury glebowej: tradycyjna uprawa może uszkodzić strukturę gleby i zmniejszyć jej zdolność do retencji wody i składników odżywczych. Uprawa bezorkowa minimalizuje to ryzyko.

Redukcja kosztów: chociaż początkowo inwestycja w odpowiednie maszyny i narzędzia do uprawy bezorkowej może być kosztowna to długoterminowo może przynieść oszczędności w wyniku zmniejszonych kosztów zużycia paliwa czy mniejszej konieczności poświęcenia czasu na zabiegi agrotechniczne.

Zwiększona odporność na suszę: dzięki zachowaniu warstwy roślinnej na powierzchni uprawa bezorkowa może poprawić zdolność gleby do utrzymania wilgoci, co może pomóc w radzeniu sobie z okresami suszy.

Sekwestracja węgla: uprawa bezorkowa może przyczyniać się do sekwestracji węgla w glebie, co ma pozytywny wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.Podsumowanie uprawy bezorkowejEliminacja orki oznacza mniej pracy w polu i mniejsze zużycie paliwa, co prowadzi do oszczędności. Po zbiorach resztki roślinne pozostają na powierzchni gleby tworząc naturalną ściółkę. Pomaga to chronić ziemię przed erozją, zachować wilgoć i dostarczyć materiał organiczny do gleby. Uprawa bezorkowa prowadzi do lepszego zatrzymywania wody w glebie, co jest korzystne w warunkach suszy. Uprawa bezorkowa może być bardziej wymagająca pod względem zarządzania niż tradycyjne uprawy. Potrzebne są do niej specjalistyczne narzędzia, takie jak siewniki bezorkowe czy kultywatory. Oczywiście, jak każda praktyka rolnicza, uprawa bezorkowa ma swoje wyzwania i może nie być odpowiednia dla każdej sytuacji czy każdego typu gleby. Jednak w wielu regionach świata poprzez liczne korzyści ekologiczne i ekonomiczne uprawa bezorkowa jest uważana za bardziej zrównoważony sposób uprawy ziemi niż tradycyjne metody.Ultra-płytka uprawa glebyUltra-płytka uprawa gleby (ultra-shallow tillage) to specyficzna technika uprawy, która polega na bardzo płytkiej obróbce ziemi, zazwyczaj na głębokość od 2 do 5 cm. Uprawa bardzo płytka to praktyka rolnicza, która wymaga minimalnego naruszenia powierzchni gleby, a jednocześnie pozwala osiągnąć określone cele rolnicze. W przeciwieństwie do konwencjonalnej uprawy roli, która często obejmuje głęboką orkę i przewracanie ziemi, ultra-płytka uprawa ma na celu jak najmniejsze naruszanie górnej warstwy gleby. Idea ma za zadanie minimalizację zakłóceń ziemi, zachowanie resztek roślinnych na powierzchni oraz przygotowanie idealnego łoża siewnego dla nasion. Płytka uprawa pozwala na znaczne ograniczenie parowania wody z gleby oraz inicjuje szybsze wschody chwastów i samosiewów, które mogą być zniszczone w kolejnym mechanicznym zabiegu agrarnym. Technika ta jest często używana w kontekście uprawy konserwującej, gdzie chodzi o ochronę i poprawę zdrowia ziemi. Najbardziej uniwersalną maszyną uprawową proponowaną przez Rolmako jest brona talerzowa SpeedCutter do ultra-płytkiej uprawy gleby, która idealnie pasuje do prac w rolnictwie konserwującym, jak również pozwala na ustawienie parametrów pracy dla rolnika gospodarującego na innych polach w technologii tradycyjnej. Kolejne urządzenia od Rolmako pracujące ultra-płytko to wały nożowe ProCut i TurboCut, brona mulczowa SpringExpert oraz brona rotacyjna MATRIX. Również cała gama wałów przedsiewnych wpisuje się idealnie w tą technologię uprawy konserwującej. Oto niektóre kluczowe cechy i korzyści uprawy ultra-płytkiej.

Minimalne zaburzenie gleby: ta technika polega na minimalnym przemieszaniu i rozdrabnianiu gleby. Nie zachodzi głębokie spulchnianie ani orka, co pozwala zachować strukturę i warstwowy skład ziemi.

Używanie specjalistycznych narzędzi: do ultra-płytkiej uprawy gleby wykorzystuje się specjalistyczne narzędzia, takie jak wały nożowe do mieszania resztek roślinnych lub talerze ścinające bron, które pracują na powierzchni ziemi bez penetracji do głębszych warstw.

Zachowanie mikroorganizmów glebowych: minimalne zaburzenie gleby przyczynia się do zachowania populacji mikroorganizmów i organizmów glebowych, które są istotne dla zdrowia i bioróżnorodności gleby.

Ochrona przed erozją: ta metoda pomaga w minimalizacji erozji gleby, ponieważ nie naraża jej na działanie wiatru i wody w takim stopniu jak tradycyjne praktyki uprawy.

Zachowanie wilgoci: z powodu minimalnego zaburzenia gleby wilgoć ma tendencję do utrzymania się w warstwie powierzchniowej, co może pomóc w zwiększeniu dostępności wody dla roślin.

Zdrowa gleba: minimalna uprawa gleby pomaga w utrzymaniu jej zdrowia i struktury. Zachowuje korzystne właściwości fizyczne i chemiczne ziemi.

Zwiększona efektywność wodna: dzięki zatrzymywaniu wody na powierzchni gleby można zwiększyć dostępność wody dla roślin, co jest szczególnie korzystne w obszarach o ograniczonym dostępie do wody.

Ochrona środowiska: ultra-płytkie uprawy gleby pomagają ograniczyć jej erozję, co przyczynia się do ochrony środowiska i jakości wód gruntowych.

Oszczędność paliwa i czasu: ta metoda wymaga mniej energii i czasu w porównaniu do tradycyjnych praktyk uprawy gleby, co może przynieść oszczędności dla rolnika.

Zwiększona bioróżnorodność: zachowanie zdrowej gleby sprzyja różnorodności biologicznej, co może wpłynąć na lepsze warunki rozwoju roślin.

Mniejsze koszty konserwacji maszyn uprawowych: ze względu na minimalną ingerencję w glebę rolnicy mogą zmniejszyć koszty związane z naprawami, wymianą elementów płużnych i konserwacją maszyn rolniczych.


Podsumowanie ultra-płytkiej uprawy glebyJeśli gleba jest silnie zanieczyszczona chwastami lub chorobami to głębsza jej obróbka może być konieczna do ich kontrolowania. Ponadto, niektóre gatunki roślin mogą lepiej rosnąć w ziemi o bardziej rozluźnionej strukturze. Wybór odpowiedniej alternatywy dla tradycyjnego pługa zależy od wielu czynników, takich jak typ gleby, warunki klimatyczne, dostępność sprzętu oraz cele produkcyjne i środowiskowe rolnika. Ważne jest, aby dostosować praktyki uprawy do konkretnych potrzeb i warunków gospodarstwa. Ostatecznie, decyzja o stosowaniu ultra-płytkiej uprawy ziemi powinna być podejmowana na podstawie analizy specyficznych warunków lokalnych, rodzaju uprawy i celów rolniczych. Podobnie jak w przypadku innych praktyk uprawy konserwującej, ultra-płytka uprawa gleby może nie być odpowiednia dla wszystkich warunków glebowych czy klimatycznych. Niemniej jednak, w odpowiednich warunkach przynosi wiele korzyści zarówno dla ziemi, jak i dla plantatora. Podejmując decyzję o przyjęciu tej praktyki lub zastosowaniu innych metod uprawy rolnicy muszą wziąć pod uwagę swoje konkretne cele, warunki glebowe i wybór upraw. Ponadto ważne jest monitorowanie długoterminowego wpływu wszelkich praktyk uprawowych na stan ziemi i odpowiednie dostosowywanie strategii zarządzania. Dobrze jest konsultować się z lokalnymi ekspertami rolnymi i dopasować technikę do konkretnych potrzeb i warunków glebowych.


Artykuły powiązane


Polecane artykuły