Blog
Ultra-płytka uprawa. Czy jest dobrym sposobem na ograniczenie zachwaszczenia samosiewami rzepaku oraz na likwidację chwastów? Dlaczego stworzono ultra-płytką uprawę?W ostatnich latach potrzeba płytszej uprawy wzrosła z kilku powodów:
- rosnące koszty uprawy gleby
- większe problemy z samosiewami rzepaku oraz z chwastami opornymi na herbicydy
- wycofywanie niektórych środków chemicznych stosowanych w rolnictwie
- częstsze wykorzystanie roślin okrywowych
- większe problemy z omacnicą prosowianką.Narzędzia i maszyny do uprawy ultra-płytkiejKonstruktorzy Rolmako od dawna skupiają się na rozwoju agregatów do uprawy ultra-płytkiej:
- wały nożowe
- brony rotacyjne
- kompaktowe brony talerzowe
- grubery do płytkiej uprawy
- brony mulczowe
- kombinacja kultywatora z broną mulczową.Ultra-płytka uprawa - na czym polega?Tradycyjna uprawa roli przez lata sprawdzała się w większości gospodarstw. Pozwalała zaradzić nadmiernemu poziomowi wilgoci wczesnowiosennej i przeciwdziałać skutkom wyrastania chwastów. Uprawa płytka (zazwyczaj na głębokość 2 do 5 cm) ma znaczny wpływ na właściwości fizyczne gleby, a tym samym znacząco modyfikuje warunki wzrostu korzeni i aktywność biotyczną gleby w porównaniu z tradycyjną orką (zazwyczaj na głębokość 25 do 30 cm). Główny problem metody uprawy tradycyjnej polega na tym, że niszczy również strukturę gleby, która buduje aktywność biologiczną i sprzyja wzrostowi roślin, co z kolei jeszcze bardziej użyźnia glebę. Jest to powszechna i potwierdzona badaniami wiedza, którą eksperci na całym świecie przekazują rolnikom, aby zwiększać świadomość wpływu uprawy tradycyjnej na kondycję ziemi. Naukowcy z różnych regionów świata są zgodni co do kwestii, że gleba, która uprawiana jest płytko umożliwia lepszą infiltrację wody, nie wspominając o pozostawieniu korzeniom przestrzeni, która sprzyja ich rozwojowi. Te z kolei idą po linii najmniejszego oporu. Porowata gleba umożliwiają na dotarcie większej ilości tlenu, nawet tam gdzie najtrudniej go doprowadzić, a potrzeba go najwięcej. Celem optymalnej uprawy jest zbudowanie struktury gleby, a uzyskuje się to zmniejszając do minimum uprawę. To właśnie ultra-płytka uprawa buduje biologię gleby.Ultra-płytka uprawa jako metoda walki z zachwaszczeniemOprócz odpowiedniego płodozmianu i uprawy koniczyny w gospodarstwach ekologicznych uprawa roli jest nadal jednym z najważniejszych czynników w walce z chwastami. Po pierwsze, w celu powierzchownej regulacji chwastów na określonej głębokości, a po drugie, aby upewnić się, że żadne nasiona chwastów nie zostaną bezpośrednio przykryte zbyt głęboko. Niezwykle ważne jest, aby nie zakopywać głęboko nasion chwastów, bezpośrednio po zbiorach, ponieważ mają one wtedy tendencję do wchodzenia w stan spoczynku, a następnie budzą się ponownie w najbardziej niepożądanym momencie. Do zachowania wilgoci w glebie po zbiorach odnosi się również następująca zasada: im płytsza uprawa, tym większe prawdopodobieństwo zagwarantowania niezbędnej wilgoci do kiełkowania nasion. Podstawowym warunkiem ultra-płytkiej uprawy jest możliwie równe pole bez głębokich kolein. Narzędzia uprawowe Rolmako mogą pracować na ultra-płytkich poziomach na całej powierzchni bez blokowania się zapewniając najwyższy aktualnie możliwy do osiągnięcia efekt uprawowy. Dlatego w kolejnych sezonach uprawowych należy zająć się ścierniskiem szybko po zbiorze, ale możliwie płytko, w zależności od tego, jakimi urządzeniami rolniczymi dysponujemy, tak aby osiągnąć zamierzony efekt, ograniczyć zachwaszczenie oraz koszty uprawy. To nie tylko oszczędza paliwo, ale także chroni wilgoć w glebie.Uprawa gleby bez jej zagęszczeniaSkuteczne w zwalczaniu chwastów jest działanie zarówno poprzez ich mechaniczne niszczenie jak i promowanie ich wschodów. Warstwy gleby o różnej gęstości wytwarzane przez konwencjonalny sprzęt uprawowy tworzą barierę dla rozwoju roślin. Bardziej zwarta warstwa utrudnia wzrost korzeni i infiltrację wody. Kiedy roślina nie rozwinie rozbudowanego systemu korzeniowego staje się bardziej podatna na zagrożenia takie jak wiatr i susza. Uprawa ultra-płytka ma na celu utrzymanie jednolitej gęstości w profilach glebowych i uniknięcie warstw zagęszczających. Uprawa ultra-pytka rozpoczyna się zatem od założenia, że gleba powinna być obrabiana tylko narzędziami, które nie powodują żadnej formy jej zagęszczenia. W związku z tym należy zauważyć, że nawet lekkie utwardzenie ziemi, jakie można osiągnąć za pomocą konwencjonalnych maszyn, zakłóca kiełkowanie. Stąd potrzeba przeprojektowania maszyn i narzędzi tarczowych, aby móc wykonać wymaganą obróbkę bez zmiany gęstości gruntu w warstwie poniżej aniżeli tej, na której pracuje. W ultra-płytkiej technologii uprawa jest zawsze bardzo powierzchowna. Jest to przetwarzanie resztek pożniwnych, którego wpływ na grunt jest ograniczony i ma na celu zarządzanie samymi pozostałościami.Podstawowe narzędzia robocze do ultra-płytkiej uprawy
Wał nożowy / Talerz SpeedCutter / Palec mulczowy / Gwiazda MatrixZwalczanie chwastów w rolnictwie ekologicznym odbywa się między zbiorem, a siewem Temat higieny pola staje się coraz bardziej aktualny ze względu na nasilające się ekstremalne warunki pogodowe i zaostrzające się przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin. Maszyny Rolmako do ultra-płytkiej uprawy stanowią tutaj idealne i wydajne rozwiązanie.Wał nożowyWał nożowy tnie i rozdrabnia ściernisko i międzyplony z prędkością do 25 km/h. Jest stosowany w maszynach Rolmako ProCut, TurboCut jako wał tandemowy lub solo w bronie mulczowej SpringExpert, bronie talerzowej SpeedCutter, kultywatorze bezorkowym U436 oraz innych urządzeniach uprawowych. Wysokie pokrycie powierzchni w połączeniu z niskim zużyciem sprawia, że jest to przyjazne dla środowiska i wydajne narzędzie do całorocznej, ultra-płytkiej uprawy roli. Ścięcie ścierniska kukurydzy wałem nożowym jest skutecznym sposobem ograniczania siedlisk larw omacnicy prosowianki. Gnicie jest przyspieszane przez delikatne wbijanie rozdrobnionego materiału w wierzchnią warstwę gleby.

- Zobacz więcej -Talerz SpeedCutterSekretem narzędzia i koncepcji jest ekstremalna fala w dysku. Każdy talerz roboczy jest zamontowany na własnym ramieniu zawieszonym na amortyzatorze gumowym LongLife, co pozwala skutecznie podążać za konturem gruntu. Konstrukcja elementów uprawowych oferuje to, co określa się jako pełne wycięcie i agresywne wymieszanie. Połączenie intensywności i płytkiej głębokości pozostawia resztki pożniwne (w tym międzyplony lub chwasty na ściernisku) na powierzchni lub w jej pobliżu. Mniej przemieszczanej gleby oznacza mniejsze zużycie paliwa. Po wzejściu chwastów drugi przejazd eliminuje je i tworzy idealne podłoże pod siew.

- Zobacz więcej -Palec mulczowyElement roboczy mogący współpracować z wałem nożowym lub talerzami w bronie mulczowej SpringExpert lub zębami kultywatora w maszynie ComboTill. Palec mulczowy jest najszybszym i najbardziej ekonomicznym sposobem pobudzania szybkiego kiełkowania chwastów w celu rozprowadzenia i przyspieszenia rozkładu resztek pożniwnych oraz zmniejszenia populacji ślimaków po zbiorach. Połączenie tego narzędzia uprawowego z kultywatorem, talerzami lub wałem nożowym odpowiednio do warunków polowych oraz efektu jaki chcemy uzyskać czyni je bardzo uniwersalnym rozwiązaniem do ultra-płytkiej uprawy.

- Zobacz więcej -Gwiazda Matrix
wysokie tempo pracy / niskie zużycie paliwa / ograniczenie stosowania herbicydówTarcza robocza przeznaczona do usuwania chwastów i spulchniania zaskorupiałej lub zbitej gleby w celu ułatwienia wschodów roślin oraz zarządzania resztkami pożniwnymi. Nadaje się do prawie wszystkich upraw takich jak kukurydza, zboże, rzepak, soja itp. Niezawodnie rozbija skorupy spowodowane deszczem i słońcem oraz kruszy glebę za pomocą obracających się narzędzi (gwiazd wirnika). Gleba zostaje optymalnie spulchniona, napowietrzona, a skorupy rozbite. Sprzyja to również mineralizacji i wzrostowi roślin.

- Zobacz więcej -Promowanie wschodów następnie zwalczanie mechaniczne chwastówUltra-płytkie modele gospodarowania glebą można w pełni wykorzystać tylko wtedy gdy zostaną włączone do procesu uprawy, które szanują strukturę gleby oraz mają na celu utrzymanie/zwiększenie zawartości materii organicznej. Płodozmiany oraz międzyplony są istotnymi elementami konserwacji, w pełni przywoływanymi i niezbędnymi w realizacji opisanych technik uprawy. Potrzeby są więc bardzo zbliżone do tych typowych dla uprawy bezorkowej. W porównaniu z siewem bezorkowym ultra-płytka uprawa umożliwia przygotowanie rozsądnego podłoża pod siew znacznie zmniejszając problemy z kiełkowaniem i ukorzenianiem się sadzonek, które mogą wystąpić przy siewie bezorkowym, przyspieszyć degradację resztek pożniwnych, zmniejszyć parowanie. Pozwoli to na utrzymanie większej wilgotności resztek pożniwnych podczas najgorętszej pory roku, przyspieszając rozkład pozostałości pożniwnych, oszczędzi zasoby wodne gleby, pozwala na osiągnięcie, a następnie utrzymanie dobrych w niej warunków. Co więcej, prawidłowo stosowany model staje się skuteczną bronią w zwalczaniu chwastów zarówno poprzez ich mechaniczne niszczenie jak i sprzyjanie ich wschodom. Naprzemienne odchwaszczanie chemiczne i mechaniczne zmniejsza problemy wynikające z wielokrotnego stosowania chemicznych środków chwastobójczych takie jak powstawanie i rozprzestrzenianie się zjawiska odporności oraz możliwe gromadzenie się pozostałości chemicznych w glebie.Ultra-płytka uprawa pozwala na zachowanie większej ilości wody w glebieW wyniku suchych wiosennych i letnich okresów zaopatrzenie w wodę w glebie jest często niskie, zwłaszcza w okresie żniw. Aby żyzność gleby została zachowana w dłuższej perspektywie należy między innymi w jak największym stopniu chronić pozostałe zasoby wodne. Ultra-płytka uprawa po zbiorze zboża to sposób na utrzymanie niskiego parowania, pozostawienie w dużej mierze wilgotności gleby oraz jak najlepsze jej zabezpieczenie przed nagrzaniem i erozją. Dzięki ultra-płytkiemu trybowi pracy pierwsza uprawa odbywa się natychmiast po żniwach. Gleba jest wcinana tylko na głębokość kilku centymetrów, ale na całej powierzchni, aby zapobiec podciąganiu się wody kapilarnej. Płytkie cięcie tworzy mieszankę drobnej ziemi i resztek pożniwnych na powierzchni gleby. Ta mieszanka sprzyja kiełkowaniu samosiewów zbóż i nasion chwastów oraz umożliwia zapoczątkowanie gnicia słomy nawet w przypadku niewielkiego ponownego zwilżenia spowodowanego rosą lub deszczem. Stosunkowo duża część resztek pożniwnych takich jak łodygi, które pozostają na powierzchni przy tego rodzaju uprawie stanowią skuteczną ochronę przed parowaniem wody i erozją. Uprawa bardzo płytka nie wpływa na życie w glebie, a zwłaszcza na dżdżownice i może w znacznym stopniu przyczynić się do rozkładu resztek pożniwnych gdy ziemia zostanie ponownie zwilżona. Podczas ulewnego deszczu warstwa ściółki skutecznie zapobiega wypłukiwaniu gleby. Ponadto woda deszczowa może przenikać przez nienaruszony system kapilarny gruntu i uzupełniać zbiornik wodny. Kolejnym argumentem przemawiającym za tym nowym rodzajem uprawy jest duże pokrycie powierzchni przez maszyny w połączeniu z niskim zużyciem paliwa.Ultra-płytka uprawa - ekologiczne i odpowiedzialne podejście:- idealne narzędzia do uzyskania wysokiej jakości rozrzutu resztek pożniwnych przy niskim zużyciu paliwa i zapotrzebowaniu na moc
- duża szerokość robocza urządzeń do obróbki do słomy i wysoka prędkość zapewniają znaczną dzienną wydajność maszyny
- bez wału maszyny ewoluują w każdych warunkach pracy, takich jak deszczowa pogoda
- maszyny te można uznać za pierwszy krok dla rolnika, który chce przejść na odpowiedzialne zarządzanie uprawami
- mniej herbicydów dzięki lepszemu zarządzaniu chwastami i mniej środków na ślimaki dzięki lepszemu zarządzaniu jajami ślimaków
odgrywa ważną rolę podczas przechodzenia od uprawy uproszczonej do siewu bezpośredniego.Czy uprawa ultra-płytka jest opłacalna?Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i brzmi “Tak”. Uprawa płytka przede wszystkim pozwala zaoszczędzić duże ilości paliwa, które są niezbędne przy tradycyjnej uprawie głębokiej. Agresywne odkładnice pługa oraz dłuta kultywatorów stawiają duże opory w glebie. Zapotrzebowanie na zużycie paliwa wzrasta wraz ze wzrostem głębokości uprawy oraz twardości gleby, szczególnie podeszwy płużnej. Im mniejsza ilość ziemi, która przepływa przez urządzenia uprawowe tym więcej możemy zaoszczędzić na paliwie oraz eksploatacji urządzeń. Oprócz oszczędności paliwa uprawa płytka pozwala skuteczniej eliminować chwasty i samosiewy we wcześniej fazie wzrostu dzięki czemu można znacznie ograniczyć opryski oraz użycie innych środków ochrony roślin, których ceny nieustannie rosną, a kolejne preparaty trafiają na listy substancji zabronionych w uprawie. Powierzchniowa uprawa ścierniska pozwala pobudzić chwasty do krzewienia ułatwiając ich ekologiczną eliminację w kolejnych zabiegach na polu. Powierzchniowa uprawa pozwala skutecznie ograniczać występowanie i eliminować mechanicznie szkodniki jak: ślimaki, krety oraz larwy omacnicy prosowianki. W niektórych państwach UE istnieją specjalne programy dofinansowań rolnictwa mające na celu zachęcić rolników do wykorzystania technologii płytkiej uprawy.Uprawa płytka, czy może skutecznie zastąpić uprawę tradycyjną?Do ciekawych wniosków dochodzą rolnicy, którzy eksperymentalnie zmienili technikę uprawy z tradycyjnej na płytką, a dziś wszystkie swoje pola uprawiają wyłącznie techniką płytką. W uprawie tradycyjnej korzenie roślin rozprzestrzeniają się płytko, poziomo, zamiast zagłębiać się w glebę. Uprawiając tradycyjnie często zdarza się wyciągać na powierzchnię twarde jak beton, nieprzenikalne dla wody i korzeni wielkie bryły ziemi. Zdecydowanie nie jest to odpowiednie środowisko dla rozwoju roślin. Przy zmniejszonej obróbce gleby ziemia i resztki skupiają się w zagregowane struktury podatne na przepływ wody oraz powietrza. Dzięki temu tworzą się doskonałe warunki dla rozprzestrzeniania się systemu korzennego roślin na kolejne lata. Przy silnych opadach wczesną wiosną jedyną nadzieją na wyruszenie w pole na czas jest uprawa płytka. Narzędzia uprawowe nie są zatapiane bardzo głęboko dzięki czemu nie są tak podatne na grzęźnięcie w ciężkiej, mokrej glebie. Wykorzystanie roślin międzyplonowych w celu stworzenia przestrzeni dla powietrza i wody w glebie pomaga w zapewnieniu swobodnego poruszania się sprzętu uprawowego po polu redukując znacznie ilość zalegającej na polu wody. Dzięki płytkiej uprawie znacznie lepiej zarządzamy zasoleniem, poprawiamy infiltrację wody, obserwujemy oszczędność paliwa i spadek zużycia elementów roboczych. Rezultat uprawy jest lepszy, mamy bardziej spójne uprawy. Nasze pola się wyrównują, a plony rosną. Kiedy nasze grunty przypominają asfaltową drogę ultra-płytka uprawa to dobry kierunek, aby na powierzchni uprawowej gromadziły się bryłki ziemi, a woda swobodnie spływała. Wybór ultra-płytkiej uprawy pozwala chronić wierzchnią warstwę gleby, najcenniejszy towar Rolnika, w którym rozwija się roślinność.Narzędzia i maszyny do uprawy ultra-płytkiejKonstruktorzy producenta urządzeń uprawowych Rolmako od lat skupiają się na rozwoju agregatów do uprawy ultra-płytkiej. Jak pokazuje praktyka oraz zebrane przez nas doświadczenia postawiliśmy na prawidłowy kierunek rozwoju naszej gamy produktów. W naszej ofercie znajduje się pełne spektrum urządzeń pozwalających na przeprowadzenie uprawy w technologii płytkiej oraz ultra-płytkiej. Możemy tutaj wymienić urządzenia takie jak:
- wały nożowe ProCUT / TurboCUT / TurboCUT PLUS
- brony rotacyjne MATRIX
- kompaktowe brony talerzowe przystosowane do uprawy powierzchniowej
- kultywatory do płytkiej uprawy
- brony mulczowe SpringExpert
- kombinacja kultywatora z broną mulczową ComboTill.Zalety techniki ultra-płytkiej uprawy gleby:- wyczerpuje materiał siewny chwastów powierzchniowych stymulując ich wschody
- niewielka wilgotność wystarczy, aby chwasty wzeszły
- niszczy wschodzące chwasty
- pozwala również zagospodarować resztki pożniwne i ograniczyć występowanie szkodników: ślimaków, drutowców itp.
- powierzchowna praca dzięki dobremu dopasowaniu sprzętu zmniejsza zużycie paliwa, elementów roboczych i czas pracy.PodsumowanieChwasty są obecnie problemem agronomicznym, przed którym stoją rolnicy. Szczególnie uwidacznia się w sytuacji ograniczeń stosowania środków chemicznych. Nasiona niechcianej rośliny przykryte głębiej mogą pozostawać w stanie uśpienia nawet przez wiele lat. Chwast energicznie konkuruje z uprawą zanieczyszczając ją i zmniejszając plony. Skuteczna kontrola jest zatem koniecznością, a firma Rolmako opracowała całą gamę urządzeń do ultra-płytkiej uprawy, aby pomóc w walce z tym problemem. Uprawa ultra-płytka z pewnością jest przyszłością jeśli chodzi o rozwój techniki uprawy ziemi. Płytka obróbka gleby z roku na rok coraz śmielej będzie zastępować uprawę tradycyjną. Naszym celem jako producenta maszyn jest zapewnienie rolnikom odpowiednich, niezawodnych urządzeń zgodnych z najnowszymi trendami. Rolmako stawia na ekologię dbając przy tym o maksymalną wydajność plonów uzyskiwanych przez swoich Klientów. Uprawa ultra-płytka poprawia wyniki przy niższych kosztach w wyniku mniej przerzucanej gleby. Praca zgodnie z biologią roślin umożliwia obniżenie kosztów na środki chemiczne, a także poprawia higienę pól. Dodatkowo lepsze rozdrobnienie resztek pożniwnych przyspiesza ich mineralizację. Firma Rolmako projektuje innowacyjne maszyny uprawowe, które po żniwach pozwalają w sposób szczególnie oszczędzający wodę, przyjazny dla gleby i ekonomiczny przygotować glebę pod następną uprawę, tak aby gospodarstwa rolne mogły w przyszłości pomyślnie i zyskownie pracować.Artykuły powiązane


Polecane artykuły